• Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

  Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017.
  Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017
   
  Bron: Ministerie van Financiën
 • Eindejaarstips 2016

  In de Eindejaarstips 2016 hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën:
  1. Tips voor alle belastingplichtigen
  2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
  3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
  4. Tips voor de bv en de dga
  5. Tips voor werkgevers
  6. Tips voor de automobilist
  7. Tips voor de woningeigenaar
  Bron: SRA
 • Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!

  Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar! Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen:
  • Scholingsaftrek
  • Giften
  • Kwalificerende belastingplicht; werken in Nederland, maar woonachtig in een ander land
  • Zakelijke en persoonlijke kosten
  • Eigen woning
  • Echtscheiding
  • Bijzondere zorgkosten: dieetkosten, gezinshulp en kosten voor medicijnen
  • Inkomsten uit overige werkzaamheden: zijn de werkzaamheden in hobbysfeer of werksfeer verricht?
  • De niet helemaal gebruikte zelfstandigenaftrek voor ondernemers
  Bron: SRA
 • Special lonen 2016

  In deze nieuwsbrief staan voor u de belangrijkste wijzigingen inzake personeels- en salarisgebied 2016. Special lonen
  Bron: SRA
 • Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

  Overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake de belastingen 2016, zie belangrijkste wijzigingen 2016
  Bron: Ministerie van Financiën
 • Belastingplan 2016

  Wat verandert er in 2016? Belastingplan 2016
  Bron: Belastingbelangen
 • Weer valse e-mails in omloop

  Wij waarschuwen u voor valse e-mails. De nieuwste valse mail heeft een hele korte tekst. Die tekst verwijst naar een gescande bijgevoegde factuur, en is ondertekend door Riena De Boer, Belastingdienst Nederland. En er zit een bijlage bij met de naam: Factuur.jar. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

  Vandaag zijn opnieuw valse e-mails verzonden. Bij de valse e-mail zit een bijlage met de naam: Factuur.jar. De valse e-mails zijn ondertekend door Riena De Boer. De tekst is zeer kort, en verwijst naar de factuur die als bijlage bij de e-mail zit. Het e-mailadres van de verzender van de e-mail lijkt verdacht veel op een e-mailadres van de Belastingdienst. Zie ook onze eerder gepubliceerde berichten over valse e-mails: (meer…)