Klachtenregeling
Door iedereen kunnen fouten worden gemaakt, die soms hinderlijk kunnen zijn. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Hetgeen niet inhoudt dat u alle fouten hoeft te accepteren. Om die reden verzoeken wij u, als u klachten heeft dan wel meent dat er fouten zijn gemaakt in onze dienstverlening, dat u deze kenbaar maakt aan ons. Wij stellen dat zeer op prijs, opdat wij in de gelegenheid gesteld worden om deze te herstellen en hiervan te leren zodat wij deze klacht in de toekomst kunnen voorkomen.

Wat meldt u ons bij het indienen van een klacht
Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw naam / bedrijfsnaam, onder vermelding van uw telefoonnummer en / of e-mailadres
 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht
 • De naam van de medewerker tegen wie de klacht zich richt
 • De reden waarom u de klacht indient
 • Wanneer de klacht ontstond (datum dan wel gebeurtenis)
 • Omstandigheden en of aanleiding voor de klacht

AHC Accountants en Adviseurs behandelt uw klacht als volgt
U krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van uw klacht, schriftelijk bericht van ontvangst. Waarbij wij u aangeven, wie de behandelaar is van de klacht en op welke wijze wij de klacht met u willen afhandelen. Daarna zullen wij de klacht binnen 14 dagen na ontvangst afhandelen. Als daartoe aanleiding bestaat zullen wij u tijdig berichten, wanneer de afhandeling van de klacht langer tijd zal vergen dan de beoogde 14 dagen.

Hoe dient u uw klacht in?
U dient zoals gesteld uw klacht bij voorkeur schriftelijk in, en dient deze te richten aan :

dan wel

 • AHC accountants en adviseurs
  t.a.v. de heer R. Heijblom RA
  Postbus 917
  2700 AX ZOETERMEER

Wanneer u van mening bent dat een klacht niet is afgehandeld conform bovenstaande werkwijze dient u zicht te wenden tot info@ahc-accountants.nl  onder vermelding van: “klacht niet behandeld conform werkwijze”.