Klachtenregeling
Mocht een opdrachtgever en/of een andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van AHC Accountants & Adviseurs dan kan deze zich wenden tot de heer Peter Aniba  AA of de heer drs. Rene Heijblom RA.

Wij zijn bereikbaar via:

AHC Accountants & Adviseurs
Koraalrood 127
Zoetermeer
Telefoonnummer: 085-760 8100

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluidersregeling
Voor het anoniem melden van vermeende onregelmatigheden kunt u gebruik maken van de klokkenluidersregeling binnen onze branche.