Onze internetsite heeft als doel u kennis te laten maken met AHC Accountants & Adviseurs. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De verstrekte informatie is indicatief en omvat dus geen aanbod tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of het geven van advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een van de deskundigen van AHC Accountants & Adviseurs. Vanaf dat moment gelden onze Algemene Voorwaarden (te raadplegen op deze site).

Rechten
De rechten over deze site en alle publicaties die u via deze site kunt raadplegen, berusten bij AHC Accountants & Adviseurs, voorzover ze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van AHC Accountants & Adviseurs niet toegestaan de inhoud van deze site of (onderdelen van) daarop beschikbaar gestelde publicaties te vermenigvuldigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en met welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid
Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. AHC Accountants & Adviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen. AHC Accountants & Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van virussen die via deze site uw computerapparatuur of –programmatuur hebben bereikt.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die AHC Accountants & Adviseurs niet onderhoudt. Ook kunt u via deze site bepaalde documenten van derden downloaden. AHC Accountants & Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door sites of downloads van derden, waarnaar u door deze site bent verwezen.