Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën een overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017.
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

 

Bron: Ministerie van Financiën