Identiteit

Missie

Door onze jarenlange ervaring begrijpen wij de taal van de ondernemer en dit vertalen we naar een gepaste actie op maat in elke levenscyclus van de onderneming en de ondernemer. Als financieel en fiscaal adviseur investeren we samen met u in vooruitgang door middel van een optimale samenwerking en een duurzaam, efficiënt en effectief werkproces. Samen met u gaan wij voor uw optimale resultaat.

Visie

In het kader van “samen investeren in vooruitgang” staat een duurzame samenwerking tussen cliënt en adviseur centraal. Het is geen statische verhouding, maar een verhouding waarin je elkaar vertrouwt en op elkaar bouwt. U kunt zich daarbij concentreren op uw ‘kindje’, uw bedrijf. Wij pakken daarbij uw vragen en onzekerheden aan en zoeken samen met u naar de beste oplossing. Ons huidige tijdsbeeld is daarbij gericht op snelle opeenvolgende veranderingen. Niet alleen de dag van morgen, maar zeker ook de dag van nabije overmorgen vraagt om aandacht. Dit continue bedrijfsproces is gericht op vooruitgang, ook als dat betekent dat u tijdig minder positieve maatregelen moet nemen. Vooruitgang heeft dus meerdere dimensies, maar is altijd gebaseerd op het gebruik van gezond en logisch verstand waarmee je tot het beste eindresultaat komt.

Duurzaam

AHC Accountants staat voor een duurzame en betrokken relatie tussen cliënt en adviseur, waarbij vertrouwen de belangrijkste bouwsteen is. In een duurzame relatie moet het ook mogelijk zijn om enkel te sparren of klankborden. Wij zorgen voor de juiste advieswaarde. Met duurzaam doelen we ook op een optimale afstemming van werkprocessen, waarbij de digitale snelweg zo goed mogelijk wordt geactiveerd en benut.

Empathisch

De wisselwerking tussen cliënt en adviseur is een continu proces, waarbij we met een scherpe blik een financieel en fiscaal advies leveren. Daarbij maken we gebruik van ons sterke inlevingsvermogen waarmee we zonder al teveel woorden begrijpen wat u voor ogen heeft. U kunt van ons de juiste mix in zakelijkheid en persoonlijke band verwachten, in gedrevenheid en menselijkheid.

Vooruitstrevend

Samen willen we vooruit koersen. Daarvoor is ontwikkeling op het gebied van de geautomatiseerde tools noodzakelijk. Tevens wijzigt in rap tempo de regelgeving vanuit de beroepsorganisatie. De kunst is om daar op gepaste wijze op te anticiperen.

Visionair

Wij gaan verder waar anderen stoppen. Als basis moeten we vertrouwen op onze cijfers die niet statisch zijn, maar betekenisvol. Het zegt iets over bedrijfsprocessen die we, door verder te kijken, kunnen beïnvloeden en bijsturen, zodat we kunnen voldoen aan de gestelde doelen op korte en lange termijn.. Samen gaan we op zoek naar het optimale resultaat tegen een marktconforme tariefstelling.