Accountancy

Wij hebben gevoel voor uw cijfers. Het verhaal achter de cijfers vinden wij echter nog belangrijker. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen de aandachtspunten? Hoe kan uw financiële bedrijfsvoering nog doelmatiger worden ingericht? Deze vragen raken de kern van ons vak. Alleen op die manier kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering. Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • Samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapportages
 • Begrotingen en financiële planning
 • Administratieve organisatie en interne controle
 • Adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • Advisering en begeleiding in automatisering
 • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • Rentabiliteitsonderzoeken
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Analyse van resultaatontwikkeling
 • Verzorgen van accountantsverklaring
Rekenmachine

Neem voor meer informatie contact op. Klik hier.